SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 9

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 9
Description 1660. október 28., Tokaj.Wesselényi Ferenc nádorispán levele Zala és Somogy vármegyéhez, amelyben felszólítja a két megyét, hogy sürgősen tegyenek eleget a legutóbbi országgyűlés 8. törvénycikkelye alapján reájuk kivetett hadiadó (subsidium militare) felküldésének.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider