SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 7

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 7
Description 1660. szeptember 8., Eperjes.Sáros vármegye levele Somogyhoz, amelyben kéri a megyét, hogy járjon közbe és támogassa a Felső-Magyarországon állomásozó német katonaság kivonása érdekében a császár elé terjesztett kérelmét. A katonaság ugyanis semmi hasznot nem hajtott az országnak, nem akadályozta meg például Várad elestét; a portával béke van, tehát semmi szükség az itt állomásoztatására; a császári ígéretek ellenére pedig annyi szenvedést okozott és okoz a szerencsétlen népnek, hogy a lakosság tömegestől szökik a török uralta biztonságosabb vidékekre.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider