SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 117

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 117
Description 1714. augusztus 22., Pécs.Kapucsi Györgynek, a pécsi káptalan prépostjának felhatalmazólevele Glacinich Sebestyén, a kaposi Szent Benedek egyház prépostja, pécsi őrkanonok számára, amelynek értelmében a nevezett Somogy vármegye augusztus 26. napjára kitűzött közgyűlésén törvényesen képviselheti néhai Laczkó György örököseit, utódjait és egész családját.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider