SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 100

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 100
Description 1714. január 6., Kusság.Nádasdy Tamás főispán rendelkezése a Somogy vármegyében állomásozó katonaság ellátására szolgáló téli quantum kivetésével kapcsolatban. A rendelkezés pontjai a következőek: 1. Mivel az igazságos és arányos teherviselést szem előtt kell tartani, azért ne mindig ugyanazokat a helységeket jelöljék ki kvártélyadásra, hanem váltakozva egyszer az egyiket, másszor a másikat. 2. Mivel az ez évi quantum messze meghaladja a tavalyit, de más okok miatt is a hátra lévő három hónapra készítsen a vármegye új kivetést 20000 forint erejéig. A behajtásnál mindig legyen jelen egy német és két vármegyei katona; behajtani pedig szigorúan csak az előírt élelmet szabad. Ha valaki ennek során kárt szenvedne, annak azonnali pénzbeli elégtételt kell szolgáltatni. 3. A vármegye a helyesbítést halassza el Nádasdy Tamás főispán érkeztéig. 4. A katonasággal való komputust a főispán jelenlétében kell megtartani, de addig is minden századhoz ki kell rendelni egy jóhírű és lelkiismeretes biztost, aki számon tartja a kihágásokat és elégtételt szolgáltat a kárvallottaknak. 5. Mivel a nagyszombati gyűlés szigorúan eltiltott minden ajándékot, a főispán úr is megtiltja az ilyesmit. 6. Az őrségre menő katonáknak szigorúan az előírások szerint adjon pénz és abrakot az a falu, ahová az őrcsapat megy. 7. Ezen rendelkezés egy-egy példányát tartsa magánál az alispán, a jegyző és mindegyik szolgabíró is.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider