SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 62

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 62
Description 1713. február 26., Kismarton.Esterházy Pál nádor levele Somogy vármegyéhez, amelyben támogatólag továbbítja báró Gracsich Jakab hozzája intézett kéréseit a kanizsai híddal és más ügyekkel kapcsolatban. Egyúttal másolatban beterjesztett egyéb iratokat is (lásd a 63–66. számok alatt közölt regesztákat).
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider