HU BFL - IV.1343.f - 1867 - V.0017

Reference code HU BFL - IV.1343.f - 1867 - V.0017
Database Civil lawsuits
Title of archival unit IV.1343.f - Budapest Főváros Levéltára. A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Visszaállított Városi Törvényszék iratai. Válóperek
Type házassági bontóper
Year 1867
Reference number V.0017
Description családja eltartásáról nem gondoskodó, gyerekeivel nem törődő alperes ellen indított válóper; alperes szerint, neje 1862-ben a náluk szobát bérlő Kövessi I.-vel tiltott viszonyt folytatott, majd szemrehányásai után, rokonaival eltávolíttatta, majd miután javulást ígérve visszahívta, folytatta a viszonyt; a válást ellenzi - a rabbinátus 1867.szept.4-én kelt békéltetési bizonyítványa szerint, miután a nő kérte, a férj ellenezte a válást, abban állapodtak meg, hogy ágytól-asztaltól elválnak, s a férj a bútorokat nejének hátrahagyva, havi 20 ft tartásdíjat fizet; a nő beleegyezett, később azonban úgy nyilatkozott, hogy ez az összeg kevés az életszükségletek fedezésére, s a férj adjon többet, vagy bontsák fel a házassági köteléket - a tvszk. engesztelhetetlen gyűlöletre és a gyerekek érdekére hivatkozva bontja fel a házasságot; az Itb. ezt igazolatlannak ítélve, 6 havi ideiglenes elválasztást rendel el; az Itb. az újabb bontó ítéletet megint feloldja - a válólevél átadása, a rabbinátusi bizonyítvány szerint, 1871.okt.26-án megtörtént
magyar
Participant
Name Stern Jozefa
Role in affair felperes
Address/Location Pest

Name Pollák Dávid
Role in affair alperes
Status/occupation kereskedősegéd
Address/Location Pest Kétsas u. ("Rust és Müller" nagykereskedőknél)

Content provider