PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1577

Database Minutes of corporate bodies
Type PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1672.06.17.
Reference number 1577
Place Fülek
Description Bicskey István és András bátyjukat, Bicskey Ferencet az alispán előtt gyámjuknak és egyszersmind prokurátoruknak jelentik ki.
Source 3 BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711 II. 1666–1680

Search result navigation
Content provider