PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 14

Database Minutes of corporate bodies
Type PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 14
Description . A nádor az előző esztendőben a nyolcados törvényszéket tájékoztatta arról, hogy egyesek az ország törvényeit miképpen magyarázzák félre. Esterházy felszólítja a rendeket a törvények pontos betartására, különös tekintettel az 1608. évi 4. és az 1609. évi 29. törvénycikkre. A nádor utasítja a szolgabírákat, hogy a törvénycikkben megjelölt ügyekben hozott ítéleteit keressék elő, és küldjék meg a táblabíráknak. A nádor már több, a megyei bírákat érintő panaszt kapott kézhez. Igaz, hogy a hódoltság területén a törökök alkalmatlankodásai miatt a vizsgálatokat nem lehet végrehajtani, de erről még a nádor tárgyal a budai basával. A császári követek Portán folytatott tárgyalásairól is jó hírek láttak napvilágot. (magyar)
Source SCHRAMEK LÁSZLÓ PÉTER: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI IRATAINAK REGESZTÁI Kiegészítő kötet 1625–1715; 1728

Search result navigation
Content provider