HU BFL - VII.214 - 1917 - 0105

Reference code HU BFL - VII.214 - 1917 - 0105
Database Notarial deeds
Title of archival unit VII.214 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Janits Imre közjegyző iratai
Type adásvételi szerződés
Year 1917
Reference number 0105
Description csatolva: meghatalmazás, árvaszéki véghatározat, árvaszékhez címzett kérvény, letéti kérvény, feljegyzés, járásbírósági kérvények és készpénzbefizetést igazoló nyugta.
magyar
Participant
Name Kollarich Lajos, mint Kollarich István ideiglenes gondnoka
Status/occupation gyáros
Address/Location Budapest IV. Ferenc József rkp. 21.

Name Kollarich István
Status/occupation gondozott
Address/Location Budapest IV. Ferenc József rkp. 21.

Name Kollerich Pál, úgyis mint Kollerich Gyula meghatalmazottja
Status/occupation gyáros
Address/Location Budapest IV. Ferenc József rkp. 21.

Name Kollarich Gyula
Status/occupation huszárfőhadnagy
Address/Location Budapest IV. Ferenc József rkp. 21.

Name Supstein Kornélné Kollerich Mária
Status/occupation huszárkapitány neje
Address/Location Budapest IV. Ferenc József rkp. 21.

Name Rickl Gézáné Steinbach Lujza
Status/occupation háztulajdonos
Address/Location Debrecen Piac u. 39.
Current lot number 23843

Content provider