HU BFL - VII.176.a - 1918 - 0999

Reference code HU BFL - VII.176.a - 1918 - 0999
Database Notarial deeds
Title of archival unit VII.176.a - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Stamberger Ferenc közjegyző iratai. Okiratok
Type jegyzőkönyv aláírás-hitelesítésről címpéldányon
Year 1918
Reference number 0999
Description magyar
Participant
Name Zeisler Vilmos mint a Tervező és Értékesítő Rt. képviselője
Status/occupation magánzó
Address/Location Budapest IV. Ferenc József rkp. 12.

Name Singer Lipót mint a Tervező és Értékesítő Rt. képviselője
Status/occupation fakereskedő
Address/Location Budapest VI. Nagy János u. 3.

Name Czakó Emil mint a Tervező és Értékesítő Rt. képviselője
Status/occupation bankigazgató
Address/Location Budapest VI. Aréna út 84.
Current lot number 23829 29599 29729/1 29729/4 29729/6

Content provider