HU BFL - VII.176.a - 1917 - 0433

Reference code HU BFL - VII.176.a - 1917 - 0433
Database Notarial deeds
Title of archival unit VII.176.a - A jogszolgáltatás területi szervei. Stamberger Ferenc közjegyző iratai. Okiratok
Type jegyzőkönyv aláírás-hitelesítésről címpéldányon
Year 1917
Reference number 0433
Description magyar
Participant
Name Urbanovich G. Zoltán
Status/occupation aligazgató
Address/Location Budapest I. Németvölgyi út 5-7.

Name Donner Gyula
Status/occupation igazgató
Address/Location Budapest II. Fillér utca 33.

Name Horváth Elemér dr.
Status/occupation ügyvéd
Address/Location Budapest I. Serleg utca 9.

Name Gálos Kálmán
Status/occupation vezérigazgató
Address/Location Budapest IV. Mária Valéria u. 7.
Current lot number 5114 8293 12132 24396

Search result navigation
Content provider