ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 825

Database Minutes of corporate bodies
Type ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1723.09.27.
Reference number 825
Description A törvényszék ülése alatt hirdették ki aranyosmaróti Paluska György Pozsonyban, szeptember 20-án kelt levelét, mellyel a közelmúltban elhunyt Svár Menyhért adószedő helyébe a tisztújításig, helyettesként – a vármegye főispánjának, a szászországi herceg, esztergomi érseknek jóváhagyásával – Hersich Ferencet nevezi ki. A leltár elkészítésével és a pénztár átadásával Tiszó János jegyzőt, Valther György szolgabírót és Huszár László esküdtet bízzák meg.
Source KÁNTOR KLÁRA: ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1710–1723

Search result navigation
Content provider