ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 823

Database Minutes of corporate bodies
Type ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1723.09.27.
Reference number 823
Description Hivatali büntetőper Bogyó János lótolvaj gonosztevő ellen, aki a Nyitra megyei Cétényben ellopta Tóth Pál úr hátaslovát, valamint Mészáros Ferenc lovát a – mostanra már halott – testvérével, Bogyó Györggyel, végül társaival szintén ellopott egy lovat Harasztiból. A vádlott egyszerűen tagadja a vádat, s azt állítja, hogy a két hátast Bogyó György és Barta Márton lopták el, míg a harmadikkal kapcsolatban bemutatott egy írást Szörényi Ferenc Nyitra megyei alszolgabírótól, amelyben az áll, hogy amennyiben Bogyó János és társa még kifizet az elefántiaknak 30 forintot a lovak árában, tartozásukat törlesztették. A tiszti ügyész tiltakozik a vád tagadása ellen, és bemutatja Rudnyánszky Zsigmond szolgabíró és Pesthi Ferenc esküdt Nyitra megyei tisztviselők írásos nyilatkozatát, mely néhai Berta Márton vallomását, valamint a szintén halott Bogyó Györgynek a – szolgabíró és Gellért Antal akkori esküdt által hitelesített – vallomását tartalmazza. A harmadik levelet Huszár Imre szolgabíró adta ki, s néhai nemes Sipos Imre vallomását tartalmazza. Az első kettőből világosan kiderül a lopás ténye, a harmadikból a tettestárs Sipos Imre személye. Berta, másképp Országh Mártont 1723. március 17-én Nyitra megyében kínvallatásnak vetették alá, melynek során azt vallotta, hogy a Kiscétényben lakó nemes Tóth Pálnak Bogyó János lopta el a lovát, ugyanígy Mészáros Ferenc lovát a testvérével, Györggyel együtt lopta el. A másik igazolás szerint Berta Márton az alábbiakat vallotta: l. Bogyó György két lovat lopott Ürményben az elmúlt év Mindszent ünnepe táján Mészáros Ferenctől, majd átadta azokat Bogyó Jánosnak. 2. Tóth Pál hátasát Bogyó János lopta el, a ló legalább 30 tallért ér. 3. Az elefánti (Leffantienses) két lovat Berta Márton, Bogyó János és testvére lopták el. 4. A Pest megyei Harasztiban egy pej lovat lopott el Bogyó János a testvérével és Berta Mártonnal.Huszár Imre Esztergom megye szolgabírájának bizonyságlevele szerint 1722. december 29-én Kőhídgyarmaton lótolvajláson kapták nemes Sipos Istvánt Surányból, aki bevallotta, hogy társai Mészáros Ferenc és Haluska István Vámosmikoláról és Bogyó János Béláról. A párkányi Turai Gécivel Párkányban loptak két lovat, melyeket Köbölkútnál adtak el, Turainak 6 forint jutott. Tavaly Kőhídgyarmatról Mészárossal négy lovat loptak, közülük kettő – egy deres kanca és egy szürke – a paksi plébánoshoz került, a másik kettőt nem vallotta be. Ezen kívül két lovat loptak még Mészárossal Gyarmaton, amelyeket Ráckeviben adtak el Domonkos Jánosnak és Szilvai Jánosnak. Szekszárdról jövet egy sváb lovát hozta el, azt nem vallotta meg, hol hagyta. Aratáskor Gyarmaton tartózkodott, ahova a Trencsén megyei Hlinyikről vitte el szolgája – Horti Kovács György – paripáját, legutóbb ugyanott fogták meg Oláh András lovának tolvajlása közben. A törvényszék a következő ülésig elnapolja az ítéletet, és a vádlottnak kiadja a tiszti ügyész által beterjesztett iratok másolatát.
Source KÁNTOR KLÁRA: ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1710–1723

Search result navigation
Content provider