ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 757

Database Minutes of corporate bodies
Type ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1719.06.30.
Reference number 757
Place Esztergom-Érseki város
Description Lábady Ádámné, nagybaráti Huszár Éva asszony tiltakozik, és törvényesen meginti Kelecsényi Máriát, aki előbb nagybaráti Huszár Pál, majd Komjáthi János házastársa, valamint első házasságából származó Kata nevű leányát, akinek gyámja és gondviselője az anyja, továbbá Paxy Istvánné Huszár Juliannát, hogy a Maszlik ági örökségbe a legutóbbi – 1719. Szent György katona és mártír ünnepe nyolcadán – Pozsony királyi városban tartott rövid törvénykezési időszak alkalmával történt beiktatásuk, vagyis törvényes örökségük megszerzése során felmerült kiadások rájuk eső részét térítsék meg. A vármegye 1719. március 21-i közgyűlésén egyszer már megintette Huszár Pál örököseit, akik akkor ígéretet tettek a költségek megtérítésére. Most 15 napos határidőt kapnak, hogy tartozásukat rendezzék, különben jogi útra tereli az ügyet. Ezenkívül, a Maszlik-féle örökséghez tartozó, Veszprém vármegyei Nagydém és Répás nevű puszták – melyeket jelenleg illetéktelen személyek használnak – ügyében 1719. augusztus 21-re a Komárom megyei Révkomárom városában tartandó vizsgálatra a királyi rendelet ikládi Szluha Ferenc tanácsos és protonótáriust küldi ki, amely vizsgálat szintén nagy költséggel jár. A folyamodó asszony a törvényes megintésről bizonyságlevelet kér.
Source KÁNTOR KLÁRA: ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1710–1723

Search result navigation
Content provider