ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 739

Database Minutes of corporate bodies
Type ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1719.06.30.
Reference number 739
Place Esztergom-Érseki város
Description Mivel Takácsy András élemedett korára hivatkozva lemondott a helyettes alispáni tisztéről, helyébe Pamhakel Mihály érseki provizort választják fizetés nélkül, fáradozásáért azonban megfelelő jutalomban fog részesülni. Esküjét leteszi.
Source KÁNTOR KLÁRA: ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1710–1723

Search result navigation
Content provider