ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 712

Database Minutes of corporate bodies
Type ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1719.03.21.
Reference number 712
Description Lábady Ádámné nagybaráthi Huszár Éva asszony ünnepélyesen tiltakozik Kelecsényi Mária ellen, aki előbb néhai nagybaráthi Huszár Pál, majd Komiáthi János házastársa, s Huszár Páltól származó Kata lányának gyámja. Rajta kívül tiltakozik Huszár Julianna ellen is, aki Paxy István felesége és az említett néhai Huszár Pál leánya, amiatt hogy azokat a birtokokat, amelyeket évekkel ezelőtt a panaszos fél nagyapja, néhai Maszlik Pál férfiági magszakadás által szerzett, nevezetesen Komárom megyében Keszifalvát, Szőllőst másképp Zadodért, Véket, Madart, Marczalházát, Veszprém megyében Demét és Répást, Pozsony megyében Tejfalut és Görgeteget, Nyitra megyében Soókot, ezek a jószágok vérszerinti öröklési jogon a panaszos felet és a megintett asszonyokat illetik, s amely birtokokra nézve a felsorolt megyékben a birtokokban való megerősítésük a hamarosan tartandó nádori rövid törvényszéken lesz. A panaszos fél a jogi eljárás fáradalmait és költségeit egyedül viselte, s most azt követeli, hogy a többi örökös asszony is vegyen részt a nádori törvénynapon és a felmerült költségekben. A panaszos fél tiltakozásának jegyzőkönyvbe vételéről bizonyságlevelet kér. Azt is kéri a vármegyétől, hogy Valther János szolgabírót és esküdtjét küldjék ki a megintés helyszínére, amiről szintén bizonyságlevelet követel.
Source KÁNTOR KLÁRA: ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1710–1723

Search result navigation
Content provider