ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 78

Database Minutes of corporate bodies
Type ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1645.01.11.
Reference number 78
Place <UN>Esztergom megye közgyűlése, Újvár
Description Az alispán személyesen ismerteti gróf galántai Esterházy Miklós nádor két levelét. Az első, amely 1645. január 3-án Nagyszombatban kelt, az erdélyi fejedelemnek a királyhoz intézett ártalmas leveléről tudósít. A másik 1645. január 9-én kelt ugyancsak Nagyszombatban, és az erdélyi fejedelem ellen vonuló, táborokban elhelyezett német és más katonák élelmezéséhez szükséges ökrök beszolgáltatásával kapcsolatos.A vármegye az alábbiakat rendeli el: mivel az esztergomi érsek, a vármegye főispánja, a nádorral történt egyeztetése értelmében lovakat fog adni a katonai táborba, ezért a többi megyei mágnás és nemes – a jelenleg érvényes adókivetés szerint – összesen 12 ökröt ad, melyeket február 10-re állít elő. Amelyik jobbágy megtagadja a beszolgáltatást, azt 100 forintra büntessék meg. Minderről tájékoztatni kell a nádort.
Source KÁNTOR KLÁRA: ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1638–1702

Search result navigation
Content provider