ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 60

Database Minutes of corporate bodies
Type ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1643.07.31.
Reference number 60
Place Esztergom megye közgyűlése, Újvár
Description Kihirdetik a király levelét, melyben általános felkelést hirdet meg a svéd ellenséggel szemben. Ebben a tárgyban felolvassák a nádor levelét is. A vármegye úgy határoz, hogy lehetőségéhez mérten 32, harcban járatos, fegyveres katonát fog kiállítani. Az újvári várban élőket azonban szolgálatuk ideköti, míg a váron kívüliek a töröknek hódolnak.
Source KÁNTOR KLÁRA: ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1638–1702

Search result navigation
Content provider