ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 32

Database Minutes of corporate bodies
Type ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1640.08.13.
Reference number 32
Place Esztergom megye közgyűlése, Újvár
Description Ismertetik a nádor levelét a részfelkelés és a félharmincad ügyében. A félharmincaddal kapcsolatban úgy határoznak, hogy ez a kérdés egyelőre maradjon függőben, mivel nem csupán a vármegyét, hanem az egész országot érinti. Ami pedig a részfelkelést illeti, elrendelik, hogy a várban lakó nemesek személyesen tartozzanak felkelni, a váron kívül és a török uralom alatt élő armalisták és egytelkesek l forintot kötelesek fizetni, míg a birtokosok az alábbi kivetés szerint: Jósa István 2 forintot, nemes Soós Albert özvegye l forintot fizet. (Magnificus) Lippay György és Gáspár portáik után hat katonát állítsanak ki mindkét részre, Telegdy István jószága után egy, a felhévizi prépost jószágától két katonát, a pozsonyi apácák egy, Bercsényi (Berchenj) Imre egy, Gedei János /.../, a bajnai és sápi urak két katonát. Ami a portákat illeti, mivel teljesen a török alá tartoznak, megvárják más vármegyék, vagy a nádor döntését.
Source KÁNTOR KLÁRA: ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1638–1702

Search result navigation
Content provider