SOPRON VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 12

Database Minutes of corporate bodies
Type SOPRON VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1579.01.25.
Reference number 12
Place Csepreg oppidum
Description A vármegye közönsége a következő statútumot alkotta: azok a személyek, akik káromlást szólnak őfelsége, a király ellen, a korábbi határozat értelmében szenvedjenek botütéseket két, erre a feladatra kirendelt nemes személytől. Ha azonban nem akarnák elszenvedni a veretést, akkor e nemesek megkeresésére és az alispán úr meghatalmazásából a szolgabíró és esküdtje 4 forintra büntetheti őket visszavonhatatlanul a jelen statútum erejével. Azt a személyt pedig, akit ismételten az ilyen káromlás vétkében tapasztalnak, 12 forintra kell megbüntetni.
Source 2 TÓTH PÉTER: SOPRON VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1579–1589

Search result navigation
Content provider