SOPRON VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1035

Database Minutes of corporate bodies
Type SOPRON VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 1035
Description Gegóch Farkas az alispán úr személyében a következőket terjesztette elő Ládonyi Miklós, Kisfaludy Balázs és Hosszútóthy Orsolya asszony – aki néhai Kisfaludy Benedek özvegye – ellen: a nevezettek jobbágyai néhány hónappal ezelőtt valamely nyilvánvaló tolvajság miatt elfogták az előterjesztő egyik jobbágyát, az Agyagos possessióban lakó Tőzsér (Thewsser) Lőrincet és nem az ő kezéhez adták, hanem Kapu (Kapw) várába hurcolták. Az előterjesztő követeli tehát, hogy az elfogott jobbágyot adják át neki és tőle senki ne követelje annak homagiumát Hosszútóthy Orsolya asszony számára. – A vétkes jobbágyok Hosszútóthy Orsolya részéről: Kámán Lőrinc, Kámán Mátyás, Bertók Ferenc és Ambrus Jakab; Ládonyi Miklós részéről: Bella János, Csom Máté, Kis Mátyás, Kis János, Kocsis János és Bertók Gál; Kisfaludy Balázs részéről: Bella Máté, Bella János, Csalkos Miklós, Polyán Márton, Darabos Gergely és Golgó Márton.
Source 2 TÓTH PÉTER: SOPRON VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1579–1589

Content provider