GYŐR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 11

Database Minutes of corporate bodies
Type GYŐR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1580.12.10.
Reference number 11
Place Győr
Description Nemes Tuzsér (Thwsser) Máté a csornai konvent ügyvédvalló oklevelével perbe hívta a megyei ítélőszéken nagyságos Török István és a győri prépostot.
Source GECSÉNYI LAJOS: GYŐR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. kötet 1580–1616

Content provider