FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1046

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1711.10.30.
Reference number 1046
Place Székesfehérvár
Description Felolvasták a pécsi püspöknek a főispánhoz írt levelének Kolosváry Mihályhoz átküldött másolatát, amelyet őexcellenciája a puszták tizedeinek ügyében írt. Erre az itt lévő földesurak és más urak tisztjei úgy nyilatkoznak, hogy a tiltakozásra nézve a móri közgyűlésen már intézkedtek, és az továbbra is érvényes.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider