FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1041

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1711.10.30.
Reference number 1041
Place Székesfehérvár
Description 1711. október 30-án, a Fejér megyében fekvő Székesfehérvár szabad királyi városban Meszlényi János alispán elnökletével részleges közgyűlést tartott Fejér megye. Jelen voltak: Zádory Mihály a veszprémi káptalan nagyprépostja, Kolosváry Mihály főszolgabíró és egyben a csókakői uradalom inspectora, Sprengh János a székesfehérvári prépost jószágigazgatója, Appeltaur Gergely a heisteri birtokok ellenőre, Losonczy János a Zichy uradalom megbízottja, Schinigin Mihály Székesfehérvár város bírája, Peyerl Lőrinc kamarás, Ányos György főszolgabíró, Vörös János, Puhoczy György, Fürst Kristóf a Batthyányak számtisztje, a csóri tiszttartó, más nemesek és esküdtek.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider