FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1037

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1711.10.06.
Reference number 1037
Place Székesfehérvár
Description A főhadvezérnek, Pálffy János grófnak követelését, amelyben Gückel ezredesnek írt levelében 110 kocsiról és 20 napszámosról rendelkezett, a helyettes parancsnok, Rollis kapitány gondjaira bízták. Sprengh János és Kolosváry Mihály a megye részéről kiküldettek, hogy a nemes megye levelében megírt okokat előadják, sőt írásban is vigyék el őexcellenciájának.Azoknak az ügyében, akik viszatértek a hűségre, javasolni és kérni kell, hogy katonai segítséggel javaikat is állítsák vissza.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider