FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1032

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1711.09.26.
Reference number 1032
Place Székesfehérvár
Description A nádor levele, amelyhez másolatban csatolták a királynő parancsát is, a téli porciókról szól. Ebben megparancsolja, hogy válasszon két követet a Dunán inneni kerület, akik a megye rendjeit képviselik. Ők kellő utasítással ellátva a következő október hónap elsején jelenjenek meg Pozsonyban. A kisgyűlés határozata szerint ebben az ügyben meg kell keresni a földesurakat is, elsősorban a főispánt, és ezért el kell küldeni hozzá a megye jegyzőjét. A teendőket illetően a főispán utasításait hozza magával a jegyző. A közgyűlés ezután dönt majd, hogy mit tegyen.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider