FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1021

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1711.07.27.
Reference number 1021
Place Székesfehérvár
Description Felolvasták Kurtz Ignác báró levelét, amely Budán, a folyó hó 25. napján kelt, amelyben kéri a tekintetes megyét, hogy a 753 forint 10 dénár részére jutó fegyverváltságot tegye le. Ányos György főszolgabíró a bevételről elismervényeit a megye hivatalos, azaz hiteles pecsétjével adja ki. Ez azonban az alispánnál van Győrben, írni kell a főispánnak, hogy a pecsétet ide küldesse meg.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider