FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1017

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1711.07.27.
Reference number 1017
Place Székesfehérvár
Description 1711. július 27-én, a Fejér megyében fekvő Székesfehérvár szabad királyi városban, Kolosváry Mihály főszolgabíró és helyettes alispán elnökletével részleges közgyűlést tartott Fejér megye. Jelen voltak: Újváry Mihály a veszprémi káptalan kanonoka, Bakay atya a pálos atyák pesti rendházának priorja, Sprengh János a székesfehérvári prépost javainak prefektusa, Losonczy János Zichy Imre és Zichy János grófok tiszttartója, Szeredy Mihály a Szapáry javak tiszttartója, Hintauern Mátyás Kurtz báró javainak inspektora, Ányos György a másik főszolgabíró, az esküdtek és más nemesek.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider