FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1013

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1711.07.21.
Reference number 1013
Place Székesfehérvár
Description 1711. július 21 -én, a Fejér megyében fekvő Székesfehérvár szabad királyi városban, Kolosváry Mihály főszolgabíró és helyettes alispán elnökletével részleges közgyűlést tartott Fejér megye. Jelen volt a másik főszolgabíró Ányos György, részt vettek az esküdtek, a földesurak tisztviselői és más nemesek.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider