FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1003

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1711.07.13.
Reference number 1003
Place Székesfehérvár
Description 1711. július 13-án, a Fejér megyében fekvő Székesfehérvár szabad királyi városban, Kolosváry Mihály főszolgabíró, Fejér megye helyettes alispánjának elnökletével részleges közgyűlést tartott a megye. Jelen voltak: Sprengh János a székesfehérvári prépost úr javainak prefektusa, Losonczy János gróf Zichy Imre és János jószágainak felügyelője és teljhatalmú megbízottja, Miklesich Gergely a komáromi jezsuita atyák javainak tiszttartója, Ujváry úr tiszttartója, Vörös János, Puhoczy György, Fürst Kristóf Batthyány grófné javainak számvevője, Peyerl Lőrinc és Peyerl Mihály, a nevezett Székesfehérvár szabad királyi város szenátorai, más esküdtek, a földesurak tisztjei és a nemesek.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider