FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 395

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1698.05.22.
Reference number 395
Place Székesfehérvár
Description Kihirdették a Budai Commissio két levelét a kívánt összeírással és a téli adókivetéssel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a szomszédos megyék miként tudnak a rendelet értelmében eljárni. Mi az, amit végrehajtanak, megtenni képesek. A 812 ezer Ft adóból a megyére kirendelt összeg 5843 Ft 86 dénár, a városra pedig 609 Ft esik. Elhatározta a közgyűlés, hogy az adó a földesurak és nemes birtokosok között arányosan, az összeírás szerint vettetik ki, és aszerint kell befizetni. Ezért a főszolgabírók a magukhoz vett segítségekkel saját járásukban minden birtoknak, falunak és pusztának jövedelmét, mindazt az adót, amit a földesurak készpénzben, dézsmában, kilencedben, bérletben jövedelemként kapnak kézhez, írják össze.Ezek között ott van a székesfehérvári prépost a tized miatt és Cheverelle báróné, Székesfehérvár városában álló szabad háza és telke révén, hasonlóan a rác pátriárka és a prédikátorok.Ugyanígy össze kell írni az idegenek, a nemesek és nem nemesek marháit, amelyek ebben a megyében legelnek. Az idegenek marháinak összeírását illető utolsó paragrafus ellen szót emeltek, sőt ellentmondtak Sajnovics Mátyás és Farkas Mihály. Az összeírás és adókivetés egyformán végrehajtandó és felosztandó, senki sem kivétel a birtokosok között, akkor sem, ha azok tisztségviselők, kamarások, földesurak.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider