FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 342

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1697.07.09.
Reference number 342
Place Székesfehérvár
Description A közgyűlés határozatot hozott, hogy azokat a földesurakat, akik a közgyűlésen sem maguk nem jelennek meg, sem megbízottjaikat nem küldik el, decretális büntetésben kell részesíteni. Ezért a járási szolgabírák bármely birtokukon nyomozzák ki őket, és ha rájönnek, hogy ok nélkül hiányoztak – hacsak nem valami sürgős ügy vagy peres eljárás tartotta őket távol –, a kisgyűlésen jelentést kell tenniök ezekről a személyekről.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider