FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 336

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1697.05.02.
Reference number 336
Place Székesfehérvár
Description Az alispán javaslatot tesz, hogy Vánossi Lőrinc harmincados viselkedésével kapcsolatban intézkedni kell. A lovasberényi jobbágyok ugyanis rajtaértek és behoztak egy körözött gonosztevőt, hogy a vármegye hatóságának kezére adják. A városházára vitték be. Szokás és jog szerint Albert Benedek főszolgabíró kötelessége volt, hogy kihallgassa. Nem tudni, milyen alapon, a büntető eljárást Vánossi harmincados vette kézbe, bár az ügyben csak a megye dönthet. Az alispánt megbízza a közgyűlés, hogy mint követ tegyen javaslatot a felséges udvarnál, és keressen orvoslást.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider