FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 305

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1696.12.31.
Reference number 305
Place Székesfehérvár
Description A közgyűlésen jelen voltak: Esterházy Ferenc főispán, az alispán, szolgabírák és esküdtek. Farkas Mihály győri postamester, Karlóczi Lajos pesti pálos atya, Miller Lipót a székesfehérvári jezsuiták priorja, Vörös Gergely, Komáromi István, Újvári Péter, Jani Ferenc a helyi prépostság káplánja, Sallay Demeter Zichy Imre és ifjabb Zichy István grófok vázsonyi tiszttartója, Némethi István, Parraghi András, Salomvári János, Székesfehérvár város képviseletében, valamint más földesurak és tisztviselőik.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider