FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 291

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1696.07.31.
Reference number 291
Place Székesfehérvár
Description Daróczi István bemutatta az egri káptalan bizonyos ellentmondó és eltiltó levelét, ugyanakkor a saját javai és rokonainak, a Paksy családnak itt érintett javai ügyében is ő intézkedik. Óvást emeltek eltiltással és ellentmondással Zichy István és Imre grófok a Sárvíz melletti Szentmiklós, Vájta és Szentiván ügyében.Szapáry Péter alországbíró részéről Eölbey Péter tiltakozott Érd, Százhalom, Berki és Szentiván birtokok ügyében.A Hochburg család részéről Bedl György, a csókakői javak tiszttartója, Gerencsér falut, Dobos és Pusztazámor pusztákat tekintve mondott ellent.A komáromi jezsuita atyák részéről Fekete György tiszttartó Pázmándpuszta ügyében tiltakozott, amennyiben főnökei joga kárt szenved. Arről bizonyságlevelet kér.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider