FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 261

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1696.03.23–24.
Reference number 261
Place Székesfehérvár
Description Balassa Ferenc, Albert Benedek által eltiltja a lovasberényieket és pátkaiakat Papvára vagy Szőszvára területéről, igaz határaitól, általában minden haszonvételétől és terményeinek beszedésétől. Egyebekben a szokott módon védelmezi saját jogfolytonosságát.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider