FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 250

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1696.03.23–24.
Reference number 250
Place Székesfehérvár
Description Huszár István atya a pálosok pesti rendházából személyesen megjelenvén, kikérdeztetett, hogy mit tesz hozzá az előzményekhez, de ő csak tiltakozott és elment.Ünnepélyesen megjelentek ügyvivőjük által Erdélyi András és Érdi András valamint a Sajnovics Mátyás által kiküldöttek és beidézettek. Senki nem teheti, hogy a nemesek közül valakit törvényesen beidézzen, hacsak jogi úton rá nem bizonyították, hogy valakinek személyében, dolgaiban, vagy javaiban törvényes döntés nélkül kárt okozott. Ezért – bár a nádor úr tekintélye csorbítatlan – a kiadott rendelettel kapcsolatban a közgyűlés a feleket a törvényes jogi útra utasítja. Mindkét fél bizonyságlevelet kér az előzményekről.A közgyűlés határozata értelmében Lindemary István – hasonlóan a fenti pálos atyához – megbízói nevében kéri az iratok másolatát, azzal a lehetőséggel, hogy jogi útra vigye ügyüket. Hasonlóan Hollósi Ádám és az egész Szentpéteri család nevében Hajnal Márton valamennyi iratról másolatot kér.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider