FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 237

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1696.01.26–27.
Reference number 237
Place Székesfehérvár
Description A számadások beszedéséhez kiválasztotta a közgyűlés az alispánt, a megye jegyzőjét, a veszprémi káptalan egyik tagját, a pesti pálos rendházból Horváth Bernátot és Bedl György csókakői tiszttartót.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider