FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 225

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1696.01.26–27.
Reference number 225
Place Székesfehérvár
Description 1696. január 26-án Székesfehérvár szabad királyi városban közgyűlést tartott Fejér megye. Miskey István alispán, a szolgabírák és esküdtek, Munkovics Dániel a főispán megbízottja és tiszttartója, Fekete úr, a komáromi jezsuita rendház tiszttartója és megbízottja, Bedl György, csókakői tiszttartó, Vörös Pál, Roboz Mihály, a veszprémi vár főhadnagya, Salomvári János, Bende János, Kardos Benedek, Besnyák Sándor és a székesfehérvári jezsuita rendház részéről: páter Puczuk.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider