FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 215

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1695.11.26.
Reference number 215
Place Székesfehérvár
Description Fejér megyének a kivetendő porcióit tekintve az alispán és a szolgabírák mellé küldjön ki a közgyűlés valakit a veszprémi káptalantól, vagy ha az alispán akar, a tekintélyesebb nemesek közül vegyen valakit maga mellé. Ezek a kiküldöttek az előző évi előírás szerint vessék ki a porciókat két hónapra. A következő évben pedig a szegény nép képességeinek összeírását nem ennek az összeírásnak az alapján kell számbavenni, és ahol az összeírás szerint valamit helyesbíteni szükséges, ki kell javítani. A kiküldött urak pedig különösen legyenek figyelemmel a falvakban azokra, akiknek kéréseik vannak, és náluk és másoknál is gondoskodjanak a kárpótlásról. Azok pedig, akik a megye tekintélyével szemben javaik összeírásában ellenállást mutatnak, megjelenni nem akarnak, bűnhődjenek porcióik megkétszerezésével.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider