FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 175

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1695.06.20.
Reference number 175
Place Székesfehérvár
Description 1695. június 20-án Miskey István alispán a szolgabírák és esküdtek jelenlétében közgyűlést tartott Fejér megye. A főispán képviseletében tiszttartója, Munkovics Dániel vett részt, a vásonkeői Zichy Imre és István grófok részéről tiszttartójuk Sallay Demeter, Hochburg Mária úrnő részéről Németh János csókakői tiszttartó, a jezsuita atyák részéről Fekete György, a pesti pálos rendház részéről Bernát atya voltak jelen. Itt voltak még Farkas Mihály, Balassa Ferenc, Kutas István, Ferenczi György földesurak, Albert Jakab megyei perceptor, Vörös Pál és mások.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider