FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 166

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1695.04.28.
Reference number 166
Place Székesfehérvár
Description A közgyűlés résztvevői Sigray János prépost a veszprémi káptalantól, Sallay Demeter provizor, Mesterházy Pál, Babocsay Ferenc követeként Roboz Mihály főhadnagy, Balassa Ferenc, Kolosváry Mihály szolgabíró, akkor helyettes alispán, Albert Benedek másik szolgabíró, Albert Jakab esküdt és mások, többségükben Fejér megyei nemesek, Fördős Mihály, Újvári Péter és Fekete György a jezsuita atyák tiszttartója.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider