FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 116

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1694.08.05.
Reference number 116
Place Székesfehérvár
Description A Duna melléki vármegyék követséget küldenek Bécsbe, hogy gondjaikat, sérelmeiket előadják. Fejér megye közgyűlése Zichy Imre grófot, Miskey István alispánt és Kolosváry Mihály szolgabírót választja követül. A költségekre 1000 imperialist szavaznak meg. Ezt az összeget a megye nevében és kérésére a főispán és az alispán vegyék kölcsön Győrben, vagy ahol tudják. A megye kötelezi magát az összeg megtérítésére. Tiszteletdíjként Bécsben 200 kila zabra is szükség van, amelyeket a porciók mellé össze kell gyűjteni.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider