FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 102

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1694.07.01.
Reference number 102
Place Székesfehérvár
Description Kihirdették őfelsége parancsát, amelyet a pálos atyák pesti rendházának kérésére adott ki Alsó- és Felső-Csút, Ácsa és Kajászószentpéter birtokokra nézve. Nincs akadálya annak, hogy a birtokukban lévő benyújtott privilégiumlevelek alapján az atyák részére sértetlenül helyreállíttassék a jelenlegi uradalom, a megye is támogatja őket a valóságos birtoklásban.Felolvasták Esterházy Pál hercegnek, Magyarország nádorának rendeletét is, hogy érvénytelennek kell tekinteni az általa korábban kiadott védleveleket. Az említett falvak lakóinak személyében Sajnovics Mátyás, azok törvényes képviselője, kijelentette, hogy mivel beidézve nem voltak, azt kívánja, hogy a hivatkozott iratok másolatait vele másolatban közöljék, és fenntartja a lehetőséget a törvényes út választására is.A jelenlegi ügyben a közgyűlés úgy határozott, hogy mivel a pálos atyák az érintett falvak lakosainak a korábbi közgyűlésben kihirdetett védleveleit másolatban bírják, megkapták azokat, hasonlóan őfelsége parancsát és a nádor úr kihirdetett rendeletét a másik fél számára is elrendeli kiadatni. Mivel a fenti községek lakói nem voltak beidézve, és nem kaptak értesítést, így nincsenek készen a válaszra, átteszik az ügyet a következő közgyűlésre. A pálos atyák jogbiztosító iratait is kiadta másolatban a közgyűlés.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider