FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 83

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1694.04.15.
Reference number 83
Place Székesfehérvár
Description Csókakő lakói súlyos panaszokat nyújtottak be, mivel a Hochburg földesúr rendkívüli munkákra, adókra és más nehéz dolgokra kényszeríti őket, ezért nem tudnak rendesen megélni és menekülésre kényszerülnek. Erre az esetre nézve a közgyűlésen mind a főispán, mind az alispán kifejtette, hogyha felülről a népet a terhek túlságosan fojtogatják, a földesúrra is hasonló teher nehezedhet. Ezért minden földesúr gondoskodjék a nyomorult nép terheinek könnyítéséről, legyen tekintettel egyéb közterheire is.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider