FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 69

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1694.01.18–19.
Reference number 69
Place Székesfehérvár
Description Pek hadbiztossal – az ökrök élelmezésével kapcsolatosan – nem sikerült megegyezni. Ezért követeket választottak, azzal a feladattal, hogy Heissler Donát főhadbiztoshoz Budára menjenek. Sigray János a veszprémi káptalan prépostja és Fejér megye alispánja, Miskey István kapták meg a követi megbízást.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider