FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 27

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1693.12.10–15.
Reference number 27
Place Székesfehérvár
Description Jelenlévők Fejér megye közgyűlésén: galántai Esterházy Ferenc főispán, Miskey István alispán, Zichy Imre, Hochburg János, Szegedi Bálint palotai kapitány, Vörös Pál Székesfehérvár szabad királyi város főbírája, Kolosváry Mihály szolgabíró, Németh János Hochburgné képviselője, Kumanovics Mihály atya a komáromi jezsuiták képviselője, Vörös György, Újvári Péter, Újvári István, Parraghi András, Kovács Pál megyei esküdtek és más megyei nemesek.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider