FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 15

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1693.11.13.
Reference number 15
Place Székesfehérvár
Description A háborúkból hiteles bizonyságlevelet felmutatni nem tudó, bármilyen nemzetiségű, szökött katonák elfogásával kapcsolatos királyi rendelet értelmében ezeket a csavargókat az alispánnak vagy más megyei tisztviselőknek kell átadni! A megyei közgyűlés elhatározta, mivel a megyében több csavargó fosztogatott és gyilkolt, akiket eddig kézre keríteni nem tudtak, az ilyen gonosztevőket a falvak népe a szomszédos falvak lakóinak egyesült erejével – bárhol találja –, legyen köteles átadni 12 Ft büntetés terhe alatt az illetékes községi vagy városi hatóságnak, amely az azonnali büntetést kiszabja és kihirdeti.Hasonló esetekben, ahol ilyen gonosztevőket elfogtak, fele részben kapják a jutalmat az elfogó katonák. Ha falusiak voltak a segítségükre, akkor a jutalom fele részét nekik kell átadni! Ki kell hirdetni, hogy a kárt állítsák helyre azokban az esetekben is, amikor a lopott értékek már másnál vannak és nem az elkövetőnél.A falusiaknak meg kell parancsolni, hogyha valaki közülük ilyen barátot vagy rokont rejteget és nem jelenti a megye tisztviselőinek, azt megbüntetik. Sőt aki tudja és a jelentést elmulasztja, az is 12 Ft büntetéssel bűnhődjék!
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider