FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 9

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1693.11.13.
Reference number 9
Place Székesfehérvár
Description A közgyűlésen az alispáni hivatalra jelöltek közül Miskey Istvánt választották meg, a győri vár lovasságának legfőbb, katonai parancsnokát, aki az esküt a magyar törvényekre letette.Fejér megye szolgabíráinak a jelöltek közül Albert Benedeket és Kolosváry Mihályt többségi szavazattal választottak meg, akik a szokott esküt nyilvánosan és ünnepélyesen letették. A helyettes alispáni (vicegerens) tisztségre Újvári Istvánt választották.Esküdtnek, akik hasonlóan letették az ünnepélyes esküt megválasztották: Újvári Istvánt, Újvári Pétert, Somogyi Györgyöt, Albert Jakabot, Burián Miklóst, Kovács Pált, Salomvári Jánost, Parragh Mihályt, Vörös Gergelyt, Babocsay Pált, Eölbey Pétert.Fejér megye jegyzői tisztségére Győr város hites jegyzőjét, Szabady Andrást választották, aki az esküt nyilvánosan letette. A megyei hadbiztosokat – az előző évben már megválasztott Tötösi Lászlót és Besnyák Sándort – hivatalukban megerősítették. Tötösi László, mivel jelen volt, a jegyzőkönyvben közölt esküt magyar nyelven letette.A megye további határozatáig a távollévő Miskey István alispán helyettesévé a Székesfehérvárott lakó Albert Benedek szolgabírót választották meg.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider