FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 7

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1692.09.20.
Reference number 7
Place Székesfehérvár
Description Esterházy Ferenc körlevélben hívta össze a közgyűlést, hogy visszaállítsák a megyei tisztikart. Fontos szempont a hivatalra való alkalmasság.Az alispáni hivatalra: id. Babocsai Ferencet, Martonfai Istvánt, Újváry Ferencet, Nedeczky Sándort jelölték. Többségi szavazattal Újváry Ferencet választották meg.Szolgabírónak jelölték: Sz. Imrey Ferencet, Kolosváry Mihályt, Újváry Pétert, Somody Ádámot, Salomvári Jánost, Bende Jánost, Csiszár Tamást, Csuzy Pált. Megválasztották: Kolosváry Mihályt, Újvári Pétert, Csuzy Pált. A hadbiztosi hivatalra Tötösi Lászlót és Besnyák Sándort választották.Bécsbe, őfelségéhez vagy más helyekre követként a megye sérelmeinek előadására Csanaky Mihály veszprémi kanonokot és Újváry Ferencet választották. A követek akadályoztatása esetén Esterházy Ferenc főispán személyesen menjen Bécsbe a sérelmek előterjesztésére a nádorhoz, Esterházy Pál herceghez, vagy más udvari hivatalokhoz Szabady András hites jegyzővel. Mindent tegyenek meg – a saját költségükön – a megye érdekében!
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider